omslag
wat2

WAT

Binnen het project Breathebox wordt een toolbox ontwikkeld om ademhalingstherapeuten- en coaches te ondersteunen in het efficiënt aanleren, beoordelen en opvolgen van diverse ademhalingstherapieën

In de toolbox zitten onder andere sensoren, algoritmen, software applicaties, educatieve tools (zoals animatievideo’s) en codes van goede praktijk. Daarmee kunnen bepaalde parameters opgemeten worden, zoals ademhalingsdebiet, ademhalingsvolume, buikademhaling en timing.

De ademhalingstoolbox zal toegepast worden bij verschillende trainingen en therapieën. 

 • Ademhalingskinesitherapie.
  Hierbij worden overtollige of vastzittende slijmen uit de longen verwijderd.
 • Inhalatie- en verneveltherapie.
  Bij deze therapie gaat het om het inademen van medicatie. 
 • Ademhalingshertraining.
  Hierbij worden foutieve ademhalingspatronen gecorrigeerd. 
 • Stressreductie (met behulp van HRV biofeedback)
  Bij deze therapie worden ademhalingsoefeningen aangeleerd om stress te verminderen.

Bij deze therapieën worden de tools uitgetest door de therapeuten uit de begeleidingsgroep samen met hun cliënt.

Dit project krijgt steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Onderzoeker Kris Cuppens toont hier een ademhalingsoefening aan de hand van een zelfgemaakte spirometer. Dat is een apparaat dat de longfunctie meet. 

doel2

DOEL

De ademhalingstoolbox zal voor de volgende doelgroepen een meerwaarde bieden. 

De ademhalingstoolbox bevat sensoren en software tools alsook educatieve hulpmiddelen (zoals een animatievideo). Zo ondersteunt de toolbox de therapeuten bij het efficiënt aanleren, beoordelen en opvolgen van verschillende ademhalingstherapieën bij hun cliënten.

We willen de kennis en het inzicht verhogen in de eisen en noden van therapeuten en cliënten. Bovendien willen we drempels bij het ontwikkelen van zorgtechnologie voor ademhalingstoepassingen verlagen.

Met de toolbox willen we cliënten en patiënten bewustmaken van en toegang geven tot de best mogelijke ademhalingstherapieën. Zo kunnen we ons steentje bijdragen om (verdere) klachtontwikkeling te voorkomen.

Bovendien komt er een betere wisselwerking en kennisdoorstroming tot stand. Op die manier leren we elkaars noden en mogelijkheden beter kennen en ontstaan er nieuwe samenwerkingen.

relevantie2

RELEVANTIE

Juist ademen en de ademhaling controleren staat bij vele (preventieve) therapieën centraal en is nodig om de doelen binnen deze therapie te halen. Bijvoorbeeld bij ademhalingskinesitherapie, inhalatietherapie, stress- en burn-outbehandeling, logopedie en sport.

Daarnaast worden meetsystemen als wearables en sensoren steeds vaker ingezet in de zorg. Zo wordt het mogelijk om op een laagdrempelige manier de ademhaling te meten en te monitoren. Op die manier krijgen ademhalingstherapeuten en -coaches extra tools en de nodige data om de therapie aan te leren, te boordelen en op te volgen.

Bovendien zien we een stijging van luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD en stressgerelateerde ziekten. Dat gaat gepaard met een steeds grotere kost voor de maatschappij. Innovatie in ademhalingstechnieken kan hier een oplossing zijn.

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care is de projectuitvoerder en zet volgende expertise en kennis in:

 • Ademhalingstherapieën
 • Algoritmeontwikkeling
 • Toepassen van wearables en sensoren
 • Bouwen van softwareapplicaties en demonstratoren
 • Opzetten en uitvoeren van gebruikerstesten
 • Toepassen van technologie in de klinische praktijk

Mobilab & Care kan hierbij rekenen op de input van een TETRA-begeleidingsgroep. Die bestaat uit een mix van zorgorganisaties en technologische bedrijven.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Eveline De Raeve

Glen Debard

Koen Janssens

Koen Janssens

Kris Cuppens

Mario Broeckx

Roy Sevit

duur2

DUUR

01/01/2021 – 31/12/2022

 
publicaties2

PUBLICATIES

Ondersteund door

Contact

Mario Broeckx
 

mario.broeckx@thomasmore.be

+32 14 74 06 99