Drainage- en inhalatietechnieken

In het BreatheBox-project zijn er verschillende animatievideo’s ontwikkeld die kunnen gebruikt worden om meer inzicht te geven of krijgen in specifieke ademhalingstechnieken die gebruikt worden voor de drainage van slijmen uit de longen en tijdens het aerosollen. Met de animatiefilms willen we een aantal aspecten van de drainage – en aerosoltechniek visualiseren, het is zeker niet de bedoeling om een volledig overzicht te bieden over de technieken. Hiervoor kan u terecht bij uw zorgprofessional.

Deze animatiefilms zijn gemaakt door Cast Animation, en kwamen tot stand met de inputs van verschillende leden van het BreatheBox-project:

  • Christine Baelus en Erika Colen (Astma en Allergiekoepel vzw)
  • Ann Stroobants (Belgische Mucovereniging)
  • Myriam Vreys (CF Centrum UZ Leuven)
  • Jessica Blanckaert (De Geluksboom)
  • Filip Pyl (Kinepraktijk Eigenlo)
  • Annelies Meeus (Kinepraktijk ’t Magazijn)
  • Joris Lens (Kinesistenpraktijk Joris Lens)
  • Filip Van Ginderdeuren (UZ Brussel)
  • Daphné Bonduel (Zeepreventorium)
Het BreatheBox-project werd gesteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, en deze animatievideo’s werden mee ondersteund door Chiesi, de Belgische Mucovereniging en de Astma en Allergiekoepel vzw.
 

Ondersteund door

Disclaimer

De aangeboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging of informatie van getrainde medische professionals maar louter als een hulpmiddel om inzicht te geven of krijgen in de werking van bepaalde ademhalingstechnieken. Bij vragen omtrent de technieken adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgprofessional.

Mobilab&Care kan niet instaan voor de gegarandeerde actualiteit van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Drainagetechnieken

Drainagetechnieken worden gebruikt om slijmen met behulp van ademhalingstechnieken uit de longen te verwijderen bij patiënten met een verhoogde slijmproductie. Deze slijmen zorgen voor obstructies in de longen. In onderstaande video’s wordt uitgelegd hoe traag inademen, adempauzes en de positie van het lichaam invloed hebben op de drainage van de slijmen én op de ventilatie in obstructieve longen. In een aparte video tonen we hoe verschillend de ventilatie in niet-obstructieve, gezonde longen is.

Ademsnelheid en -pauze bij obstructieve longen

Wat gebeurt er als ik te snel in adem en geen adempauze hou na het inademen?

Video afspelen

Wat gebeurt er als ik traag in adem en wel een adempauze hou na het inademen?

Video afspelen

Ademsnelheid en -pauze bij niet-obstructieve longen

Video afspelen

Lichaamspositie

Wat gebeurt er als ik op mijn rug lig?

Video afspelen

Wat gebeurt er als ik zit?

Video afspelen

Wat gebeurt er als ik op mijn rechterzijde lig?

Video afspelen

Wat gebeurt er als ik op mijn linkerzijde lig?

Video afspelen

Inhalatietechnieken

Aërosoltherapie (ook wel verneveltherapie genoemd) wordt toegepast om medicatie, zoals bijvoorbeeld slijmverdunners, luchtwegverwijders of antibiotica, in de luchtwegen te brengen en te verspreiden. In de animatievideo’s wordt uitgelegd hoe je ervoor kan zorgen dat er voldoende medicatie op de juiste plaats in de longen terechtkomt en wat er gebeurt als je de technieken fout toepast. De video’s handelen enkel over aërosoltherapie. Via de externe bronnen onderaan deze pagina kan je meer te weten komen over de correcte inhalatietechnieken voor het gebruik van dosisaërosols (puffers)  en droogpoederinhalatoren.

Ademsnelheid en adempauze

Wat gebeurt er als ik te snel inhaleer en geen adempauze hou na de inhalatie?

Video afspelen

Wat gebeurt er als ik traag in inhaleer en wel een adempauze hou na de inhalatie?

Video afspelen

Inhalatie via de neus of de mond

Wat gebeurt er als ik medicatie door mijn neus inhaleer?

Video afspelen

Wat gebeurt er als ik medicatie door mijn mond inhaleer?

Video afspelen

Bijkomende educatieve bronnen

Gedeelde video's

Werking longen en drainagetechnieken

Inhalatorgebruik

Inhalatievideo’s

Belgian Respiratory Society

 

Inhalatievideo’s

Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen

 

Inhalatoroverzicht

Long Alliantie Nederland (LAN)

 

Principes, technieken en oefeningen

Toolbox

Bronchiectasis Toolbox