careformore__
wat2

WAT

Via het CareForMore project kunnen bedrijven en organisaties op een laagdrempelige manier beroep doen op de ruime expertise en bijhorende state of the art infrastructuur van Mobilab & Care.

Bedrijven kunnen op ons beroep doen voor het simuleren, opmeten en analyseren van het menselijk bewegingspatroon, praktisch uittesten en valideren van orthopedische en biomedische technologie, 3D scan & printtechnologie, meetapparatuur, exoskeletons, assistieve technologie, algoritmes, sensoren en wearables voor toepassingen in de gezondheidssector.

Bovendien beschikt Mobilab & Care over eigen ontwikkelde zorgtechnologie, databanken en softwaretools die gevalideerd werden in eerdere onderzoeksprojecten. Het project wordt ondersteund door EFRO en de subsidie bedraagt 207.087 euro. 

 • Gang- en bewegingssimulatie, daarbij kan een robot een opgelegd bewegingspatroon zoals wandelen miljoenen keer uitvoeren
 • 3D-bewegingsregistratie en -analyse
 • High-speed videoanalyse
 • Opmeten van spieractiviteit
 • Druk- en krachtmetingen
 • Dynamisch 3D-scannen van de voet en onderbeen
 • Dynamisch 4D-opmeten van de ruggengraat
 • 3D scannen, 3D ontwerpen en 3D printen
 • Testen in het experience lab, dat is een woonomgeving uitgerust met de laatste technologieën
 • Mechanisch testen van orthopedische hulpmiddelen
 • Opmeten van fysiologische parameters met wearables en VR technologie
doel2

DOEL

Met Care4More  willen we de kloof overbuggen tussen ons onderzoek en de noden van bedrijvenDat doen we door via demonstratieprojecten toegang te verlenen tot onderzoeksinfrastructuur en -kennis bij Thomas More in het domein van zorgtechnologie.

relevantie2

RELEVANTIE

Momenteel wordt onderzoekinfrastructuur slechts beperkt ingezet voor experimentele ontwikkeling binnen de zorg. Om op een meer laagdrempelige manier onze kennis over te brengen, is er nood aan een éénduidig, gebundeld aanbod van beschikbare infrastructuur en expertise dat breed gecommuniceerd wordt.

Daarnaast moeten bedrijven en organisaties meer geholpen worden om innovatieve (en soms ontwrichtende) paden te bewandelen. Gebrek aan ‘sense of urgency’, beperkte ‘innovatiecultuur’, beperkte Research & Development  capaciteit en beperkte kennis over nieuwe technologieën belemmeren hun marktadoptie.

 

 

onze rol2

ONZE ROL

Via demonstratieprojecten zoals workshops, co-creatiesessies en labtesten kunnen bedrijven en organisaties:

 • Hun innovatieve producten, diensten en processen meer marktklaar maken door ze heel praktijkgericht te testen met geschikte onderzoeksinfrastructuur en experten van Mobilab & Care

 • Hun kennis verhogen over vernieuwende processen, technologieën, nieuwe doelgroepen en nieuwe product/markt-combinaties

 • Ondersteund worden in de transitie van traditionele technieken naar digitalisatie en automatisatie

 • Samenwerkingen opzetten voor de valorisatie van ontwikkelde zorgtechnologie bij Thomas More, die reeds gevalideerd werd in een onderzoeksproject en reeds dicht bij een mogelijke marktimplementatie staat.

Dit project wordt uitgevoerd door Mobilab & Care, in samenwerking met LiCalab en Health & Care Network Kempen.

toekomst2

TOEKOMST

Na het project verduurzamen we dit aanbod in Mobilab & Care met als doel om hiermee in de toekomst elk jaar minstens 20 bedrijven te ondersteunen in hun innovatieve ontwikkelingen en het gebruik van nieuwe technologieën en onderzoeksresultaten.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Bert Bonroy

Marc Mertens

Eveline De Raeve

Sofie Verhaegen

Tom Saey

Veerle Creylman

Joyce Detiège

Griet Verellen

duur2

DUUR

15/09/2020 – 14/09/2022

Partners

Ondersteund door

De steun van EFRO bedraagt 207.087 euro. 

Contact

Tom Saey

tom.saey@thomasmore.be

+32 14 74 10 59

careformore.be