carewear
wat2

WAT

De projectnaam bestaat uit ‘care’, de zorg, en ‘wear’, iets dragen of aanhebben. In dit project willen we dan ook wearables, technische toestellen die je op je lichaam draagt, inzetten om de zorgsector een handje te helpen. In het bijzonder gaat het om een wearable in de vorm van een horloge die dan stress meet waardoor burn-outs opgespoord en zelfs vermeden kunnen worden.

doel2

DOEL

De doelstelling van het Carewear-project is om draagbare technologie in te zetten in organisaties en ondernemingen die actief zijn in welzijn op het werk en in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Op die manier kunnen zij hun werking verbeteren. Aan de hand van een wearable kan dan bijvoorbeeld een professionele zorgverlener de toestand opvolgen, analyseren en gepaste hulp aanbieden.

Het doel is om de volgende tools te ontwikkelen:

  • Algoritmes om stress, fysieke activiteit en hartritmevariabiliteit  te detecteren.
  • Een online platform waar de professional uit de geestelijke gezondheidszorg en cliënt die gemeten data kunnen bekijken.
  • Handleidingen en expertise over evidence-based interventies ondersteund door wearable technologie
relevantie2

RELEVANTIE

Steeds meer en meer mensen hebben problemen met hun mentale gezondheid en de huidige coronacrisis maakt dat probleem alleen maar groter.

Om een depressie tegen te gaan, is het bijvoorbeeld belangrijk om veel buiten te komen en vaak actief te zijn. Dat kan zo’n wearable meten. Wanneer iemand dan de gegevens gemeten door de wearable bekijkt, heeft die de mogelijkheid om te kijken welke dagen goed verliepen en er mogelijke oorzaken aan vast te knopen of een patroon te herkennen. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld slecht voelde op een bepaalde dag, zou uit de gegevens kunnen blijken dat die persoon een niet zo fijn telefoongesprek met zijn leidinggevende had of voor de zoveelste keer in de file stond. De wearable zou dan een verband kunnen leggen tussen de activiteit en het mentale welbevinden en dan kan er door die informatie naar een oplossing gezocht worden.

De werkwijze die momenteel vaak gebruikt wordt in de praktijk is een dagboek dat ingevuld moet worden door de patiënt. Wat gebeurde er vandaag? Hoe voelde je je vandaag? Zulke vragen moet de patiënt dan schriftelijk invullen, maar dat brengt een aantal moeilijkheden met zich mee. Wanneer iemand bijvoorbeeld het schema invult net voor het slapengaan, moet die zich alles van de voorbije dag nog proberen te herinneren. Bovendien verdringen we soms vervelende gebeurtenissen om onszelf te beschermen. Ook voelen we zelf misschien niet altijd wanneer we net stress ervaren.

Carewear biedt daar een oplossing voor. De wearable zelf registreert wat er wanneer gebeurt. Op al die data kan dan later teruggekeken worden door zowel de professional als de cliënt en de gegevens worden bovendien verzameld over een langere periode. Dat is waardevol want op die manier kunnen bepaalde patronen herkend worden.

Mobilab & Care ontwikkelde een online platform samen met de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving van Toegepaste Psychologie van Thomas More hogeschool. Daarop staan algoritmes die bij de wearables horen en een handleiding waarin staat hoe je die beide moet gebruiken. Op die manier kunnen de wearables ingezet worden in de preventie van burn-out en de behandeling van depressie.

onze rol2

ONZE ROL

De taak van Mobilab & Care was het ontwikkelen van algoritmes om de ruwe gemeten signalen om te zetten in interpreteerbare variabelen. Die gemeten signalen waren de hartslag, hartritmevariabiliteit (HRV), fysieke activiteit en stresspieken. De stresspieken worden met behulp van een combinatie van huidgeleiding, hartslag en beweging gemeten. 

carewear
Op het online platform kan je het verloop van de dag zien: wanneer de fictieve persoon Thomas actief was, wanneer hij een stressmoment had... Ook zie je hoe hij zich voelde, het aantal stappen en zijn hartslag.

Die variabelen worden dan weergeven op het ontwikkelde online platform. Zowel de cliënt als de professional in de mentale gezondheidszorg kunnen alle gegevens bekijken op hun eigen interface. Het dagelijkse overzicht van de patiënt toont enerzijds de actieve periodes en de stresspieken die gedetecteerd werden door de wearable. Anderzijds kan de patiënt ook manueel gegevens ingeven door op de knop van de wearable te drukken. Elk stress-event kan dan genoteerd worden met extra informatie over de aard van de stress. Bovendien kan de patiënt zijn algemene gemoedstoestand ingeven met wat extra uitleg. Ook worden zijn stappentotaal en de gemiddelde hartslag van die dag getoond en is er een week- en maandoverzicht beschikbaar. De professionele begeleider kan al de informatie van zijn patiënten zien en daarbovenop ook nog een overzicht van al zijn patiënten raadplegen.

De wearable Empatica E4 werd gebruikt omdat die sensoren bevat die acceleratie en bloed volume puls (BVP) kan meten. Bovendien meet de Empatica E4 ook huidgeleiding, wat slechts weinig andere wearables kunnen.

Tijdens het project werd een online platform ontwikkeld. Op dat platform kunnen de gebruikers de fysiologische parameters terugvinden in een meer begrijpelijke vorm. Dat kon mogelijk gemaakt worden door onze geïmplementeerde algoritmes. Het online Carewear-platform werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende organisaties die de mogelijke professionele eindgebruikers vertegenwoordigden.

Bijkomend werden twee handleidingen geschreven om de gebruikers van het platform te ondersteunen door Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving van Toegepaste Psychologie van Thomas More hogeschool. De eerste geeft meer praktische informatie aan de professionele gebruikers en patiënten over hoe de wearable gedragen en het platform gebruikt moet worden. De tweede handleiding is enkel voor de professionele gebruiker. Daarin staat hoe je het platform kan gebruiken om stress gerelateerde klachten en depressie te behandelen op een evidence-based manier .

Een eerste prototype van het Carewear-platform werd getest in een pilootstudie met vijf professionele gebruikers: twee personen uit de mentale gezondheidszorg, twee personen uit de sector van diensten voor preventie en bescherming op het werk en één afgevaardigde van de federatie van psychologen. Over het algemeen stonden zij positief tegenover het Carewear-project als een bijkomende bron van informatie die kan bijdragen tot een betere en meer gepersonaliseerde zorg.

toekomst2

TOEKOMST

Er wordt nog gewerkt aan en met de wearables. Zo wordt onze expertise over de fysiologische signalen van wearables verder ingezet in samenwerking met andere nationale en internationale onderzoeks- en zorginstellingen. Daarnaast worden er een aantal publicaties geschreven én goedgekeurd. Bovendien werken de onderzoekers aan subsidieaanvragen om een vervolgproject vast te knopen aan Carewear.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Bert Bonroy

Glen Debard

Marc Mertens

Romy Sels

duur2

DUUR

10/2016 –  01-2019

 
publicaties2

PUBLICATIES

Debard, G., De Witte, N., Sels, R., Mertens,M., Van Daele, T. & Bonroy,B. (2020). Making wearable technology available for mental healthcare through an online platform with stress detection algorithmsthe Carewear project. Journal of Sensors. In press 

Van Daele, T., De Witte, N., Sels, R., Debard, G., & Bonroy, B. (2019). Wearable technology for mental healthcare: findings of the Carewear implementation study. In European Congress of Psychology. Moscow. 

Partners

partner1

Ondersteund door

combinatielogovlaio

Contact

Bert Bonroy

bert.bonroy@thomasmore.be

+32 14 80 22 96

carewear.be