cvo inclusief2
wat2

WAT

In een eerder project ontwikkelden we al het CVO Inclusief draaiboek. Daarin geven we concrete handvaten aan Centra Voor Volwassenenonderwijs (kortweg CVO’s) om hun opleidingen toegankelijk te maken voor personen met een verstandelijke beperking.

Het doel van dit project is om dat nu nog breder te verspreiden. Zo kunnen binnen dit project CVO’s ondersteund worden bij het inclusief onderwijzen van volwassenen met een verstandelijke beperking.  

Concreet werken we een begeleidingsmodule uit. Daarin geven we mee hoe je een draagvlak voor inclusie kan creëren en hoe je docenten en coaches kan opleiden om inclusief te werken.

Die module vertrekt vanuit het CVO inclusief draaiboek. We testen het uitgebreid uit in verschillende CVO’s en de begeleidingsmodule zal nadien online beschikbaar zijn voor alle onderwijsnetten.

doel2

DOEL

Het doel is dat inclusief volwassenonderwijs op korte en op lange termijn werkelijkheid wordt. Daar draagt dit project aan bij door het ontwikkelen van een begeleidingsmodule.

relevantie2

RELEVANTIE

Iedereen heeft recht op het volgen van inclusief onderwijs. Leerkrachten in de Centra voor Volwassenenonderwijs hebben doorgaans geen of weinig ervaring met onderwijs aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Met dit project willen we CVO’s ondersteunen bij het opzetten van inclusieve onderwijstrajecten.

onze rol2

ONZE ROL

De pedagogische begeleidingsdiensten van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en van Katholiek Onderwijs Vlaanderen slaan samen met Ouders voor Inclusie en Mobilab & Care de handen in elkaar om de begeleidingsmodule uit te werken.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Bert Bonroy

Jo Daems

Jan Dekelver

duur2

DUUR

01/04/2021 – 31/12/2022

 
publicaties2

PUBLICATIES

In samenwerking met

zorg
zorg2
ouders voor inclusie

Contact

Jo Daems
 

jo.daems@thomasmore.be

+32 14 74 05 94