eMEN zorgt voor 10 gratis webinars waarin experts dit voorjaar vertellen over e-mental health. 
Onderzoekers Tom Van Daele en Bert Bonroy delen hun expertise tijdens de webinars van maart en april.

wat2

WAT

In ”eMEN” kan je “e-mental health” herkennen. We zetten dus in op technologie om het psychisch welzijn te verbeteren. In dit project willen we de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noordwest-Europa bevorderen en streven naar een geestelijke gezondheidszorg die toegankelijk, betaalbaar en effectief is. Bijvoorbeeld door sombere gedachten te verzetten aan de hand van een online spel of angst te bestrijden door middel van een VR-bril.

eGGZ betekent het inzetten van technologie om het psychisch welzijn te verbeteren en kan zowel preventief als tijdens een behandeling. Daarnaast kan het als zelfhulpmiddel of als onderdeel van een behandeling door een professional geadviseerd worden. Het project eMEN omvat alle vormen van eGGZ: apps, virtual reality, wearable devices, online behandelmodules en virtual realtime therapie.

Bekijk hier de presentatie van het slotevent!

doel2

DOEL

Samen met overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars stelden we de volgende doelen.  

 • Onze kennis delen op verschillende internationale evenementen.
 • Vijf hoogwaardige eGGZ producten ontwikkelen op gebied van depressie, angst en PTSS/ psychotrauma. Die zijn dankzij doorontwikkeling, onderzoek en toepassing in de praktijk klaar voor gebruik.
 • Minstens één nieuwe, kortdurende en kosteneffectieve onderzoeksmethode voor kwaliteitsbeoordeling van eGGZ producten ontwikkelen.
 • KMO’s ondersteuning bieden bij het succesvol ontwikkelen van eGGZ producten.
 • Een grensoverschrijdend multidisciplinair samenwerkingsplatform ontwikkelen voor eGGZ kennis, innovatie, ontwikkeling, testen, implementatie en uitwisselen van expertise.
relevantie2

RELEVANTIE

38% van de Europese bevolking lijdt aan een psychische aandoening zoals depressie of angst. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg blijft stijgen en dat vormt een groeiende sociale én economische uitdaging, want psychische aandoeningen vertegenwoordigen maar liefst 20% van de totale ziektelast in de EU.

Kwalitatief hoogwaardige en innovatieve eGGZ kan substantieel bijdragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van deze zorg. eMEN streeft ernaar om de implementatie en kwaliteit van eGGZ te verbeteren zodat het aantal mensen dat behoefte heeft aan ondersteuning, maar deze niet krijgt, afneemt.

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care en Toegepaste Psychologie zullen zich binnen dit project focussen op draagbare technologie.

toekomst2

TOEKOMST

Ook interesse in het succesvol integreren van eGGZ in uw organisatie en/of het ontwikkelen van eGGZ applicaties? eMEN biedt u:  

 • Een breed Europees kennisnetwerk op het gebied van eGGZ
 • Toegang tot kosteneffectieve eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS
 • (EU) Opschalingsmogelijkheden voor uw eGGZ producten
 • Contacten met succesvolle eGGZ applied gaming bedrijven in Noordwest Europa
 • Meer inzicht in de multidisciplinaire aspecten die relevant zijn bij eGGZ implementatie
 • De laatste nationale en Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van eGGZ
 • Kennisontwikkeling met betrekking tot kosteneffectieve ‘evidence based’ onderzoeksmethodieken voor eGGZ
 • Meet inzicht in (Europese) kwaliteitstandaarden voor eGGZ
 • Gratis deelname aan thematische seminars en conferenties in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland.
onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Bert Bonroy

Marc Mertens

Tom Van Daele

Eva Van Assche

duur2

DUUR

1/05/2016-30/06/2022

publicaties2

PUBLICATIES

Gaebel W, Lukies R, Kerst A, Stricker J, Zielasek J, Diekmann S, Trost N, Gouzoulis-Mayfrank E, Bonroy B, Cullen K, Desie K, Ewalds Mulliez AP, Gerlinger G, Günther K, Hiemstra HJ, McDaid S, Murphy C, Sander J, Sebbane D, Roelandt JL, Thorpe L, Topolska D, Van Assche E, Van Daele T, Van den Broeck L, Versluis C, Vlijter O. Upscaling e-mental health in Europe: a six-country qualitative analysis and policy recommendations from the eMEN project. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020 May 11. doi: 10.1007/s00406-020-01133-y. Epub ahead of print. PMID: 32393997.

Partners

partners emen

Ondersteund door

interreg nwe

Contact