empowercare
wat2

WAT

Binnen Empowercare bouwen we verder op het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse. Twee pilootgemeenten werken aan zorgzame buurten en dat doen ze op een onderbouwde manier aan de hand van concrete acties en initiatieven.

Dat zijn buurten waarin een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn ervoor kan zorgen dat de persoon met een ondersteuningsnood zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Op basis van het ondersteuningspakket zorgzame dorpen en geÏnspireerd door de modellen van de projectpartners formuleren we acties en aanbevelingen. Binnen dit project onderzoeken we of en hoe die bijdragen tot meer zorgzame dorpen voor 65-plussers en 50-plussers met een chronische zorgnood. 

doel2

DOEL

Het Empowercare project wil innovatieve strategieën voor zorgbehoevende mensen uitwerken. Zo kunnen zij hun contact met buurt verbeteren alsook de ondersteuning vanuit de buurt. Op die manier kunnen zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk veilig in hun vertrouwde omgeving verblijven. Het doel is om eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen en dat met een persoonsgerichte aanpak van zorg.

Op basis van het evaluatieonderzoek komen we tot een eindrapport met werkzame elementen. We gaan na wat werkt, voor wie, in welke context en waarom.

Er zijn vijf specifieke doelstellingen: 

  • Onderzoeken hoe we het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse verder kunnen uitbouwen
  • Nagaan hoe lokale besturen concreet aan de slag gaan met het actieplan.
  • Een empowermentstrategie maken met behulp van de modellen van de projectpartners.
  • Die empowermentstrategie testen in twee pilootlocaties.
  •  Onze verworven kennis verspreiden.

relevantie2

RELEVANTIE

Tendensen zoals de toenemende vergrijzing, vereenzaming bij jong en oud, de samenleving die steeds meer individualiseert, stijgende zorgvragen, mensen die de weg naar de hulpverlening niet vinden… zorgen ervoor dat meer mensen in een kwetsbare situatie door de mazen van het net glippen. Een stijgend aantal mensen in een kwetsbare positie, met zorgbehoeften…  wil zijn leven zelfstandig thuis organiseren. Daarom is een zorgzame buurt van toenemend belang. 

onze rol2

ONZE ROL

Dit onderzoek kadert binnen het Europese project Empowercare. We werken samen met de Provincie Antwerpen. We voeren een evaluatieonderzoek uit en doen aan wetenschappelijke monitoring.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Leen Heylen

Dorien Gryp

duur2

DUUR

01/01/2021 – 31/06/2022

 
publicaties2

PUBLICATIES

Ondersteund door

Logo-Provincie-antwerpen
empowercare_logo

Contact

Leen Heylen
 

leen.heylen@thomasmore.be

+32 14 74 06 41