herstelboerderijen2.0
wat2

WAT

Binnen dit project kunnen oncologische patiënten, dus personen die aan kanker lijden, betekenisvolle en leuke taken uitvoeren op een land- of tuinbouwbedrijf.

Dat kan zowel na de acute medische behandeling als tijdens of na het revalidatietraject in het ziekenhuis.  Enkele voorbeelden van de activiteiten zijn dieren voederen, de stallen vegen, de voederbakken legen en vullen, fruit en groenten oogsten, planten verpotten, bomen verzorgen, onkruid wieden… Bij elke deelnemer wordt persoonlijk gekeken wat de beste optie is.

doel2

DOEL

Ten eerste willen we de mogelijkheden van de oncologische patiënten versterken binnen een andere, uitdagende en groene omgeving. De deelnemers komen bovendien met nieuwe mensen in contact en vinden ook steun bij elkaar. Door een andere omgeving en het versterken van hun zelfvertrouwen kunnen ze stapsgewijs opnieuw deelnemen aan de maatschappij, wat eventueel kan leiden tot het hervatten van hun werk.

Ook kunnen de ziekenhuizen binnen dit project een extra optie aanbieden aan hun  patiënten.

Ten derde worden de tuin- en landbouwers op deze manier betrokken bij de zorgsector, wat hun rol breder maakt en hun mogelijkheden in een nieuw daglicht zet.

Bovendien wordt er gedurende het volledige project gewerkt aan beleidsaanbevelingen om het concept “Herstelboerderijen” in te bedden in een wettelijk kader.

 

relevantie2

RELEVANTIE

Oncologische patiënten hebben nood aan lotgenotencontact tijdens en na hun revalidatie- of behandeltraject in het ziekenhuis.

Daarnaast toont onderzoek aan dat actief zijn in een groene omgeving met lotgenoten een positief effect heeft op kwaliteit van leven, gezondheid, sociaal welbevinden, emotioneel welzijn, stress en zelfvertrouwen.

Tot slot biedt dit concept nieuwe mogelijkheden voor zowel ziekenhuizen als tuin- en landbouwers.

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care neemt het voortouw in:

  • de ontwikkeling van het concept
  • het opstarten en coördineren van het pilootproject bij één testsite en vier pilootbedrijven
  • de evaluatie van het pilootproject a.d.h.v. vragenlijsten en interviews
  • het formuleren van de beleidsaanbevelingen.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Tessa Delien

Lieven De Maesschalck

Sofie Verhaegen

duur2

DUUR

01/01/2021 – 30/06/2023  

 
publicaties2

PUBLICATIES

In samenwerking met

partners herstelboerderijen2.0

Contact

Tessa Delien
 
 

+32 14 74 01 19

Meer info vind je op herstelboerderij.be

Ondersteund door

RURANT_logo-banner-leader_2020