wat2

WAT

Met dit project willen we de samenwerking tussen Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen en technologische bedrijven bevorderen.

Meer bepaald tussen de instellingen en bedrijven die het mentaal welbevinden van zorgvragers én hulpverleners willen verbeteren door gebruik te maken van immersieve technologieën, zoals virtual reality en van draagbare technologieën (wearables) voor het meten van hartslag, ademhaling en andere biofeedback tijdens hun beleving.   

Met immersieve technologie bedoelen we elke vorm van technologie die de realiteit uitbreidt of een nieuwe realiteit creëert. Deze technologieën zorgen als het ware voor een gevoel van onderdompeling (immersie) in een kunstmatige omgeving, die de werkelijke omgeving vervangt of aanpast, zodat gebruikers zich laten meeslepen door de nieuw gecreëerde omgeving. Dit gebeurt meestal aan de hand van een bril (headset). 

doel2

DOEL

Mobilab & Care wil samen met Health and Care Challenges de zorgsector (ziekenhuisgroepen, psychiatrische centra, ondernemingen actief in de geestelijke gezondheidszorg,…) en de ontwikkelaars en verdelers van immersieve technologie en wearables ondersteunen in drie belangrijke uitdagingen:

  1. Kennis bundelen, vertalen en verspreiden over het potentieel van immersieve technologie in combinatie met biofeedback naar
    • Zorginstellingen
    • Technologische ondernemingen met een zorginsteek
    • Ondernemingen die immersieve toepassingen en/of biofeedback ontwikkelen

  2. Relaties versterken tussen deze partijen en hun toepassingen.

  3. Onderbouwde methodieken introduceren die gebruik maken van zulke toepassingen in de zorgcontext.

In de praktijk

We geven je even een voorbeeld van een van de mogelijke toepassingen van hoe immersieve technologie een meerwaarde kan zijn in de zorg. 

Alex belandt onverwachts in het ziekenhuis en moet er langere tijd verblijven. Dat verblijf begint na verloop van tijd door te wegen en er wordt Alex een relaxatieprogramma in virtual reality (VR) voorgesteld. Alex ziet daardoor een virtuele wereld die reageert op de ademhaling en kan zo even weg zijn uit het ziekenhuis. Dat brengt rust en geeft weer moed om door te zetten. Bovendien zet dit ziekenhuis het VR-relaxatieprogramma ook in bij de medewerkers. Het is goed voor hun welzijn want ze kunnen even aan de werkdruk ontsnappen. Eens thuis kan Alex nog steeds rekenen op het relaxatieprogramma, ditmaal een  laagdrempelige versie met een eenvoudige headset en de eigen smartphone. Zo kan Alex op moeilijke momenten even wegduiken in die andere wereld.

relevantie2

RELEVANTIE

Stress is een uitdaging die steeds groter wordt in onze samenleving. De zorg- en welzijnssector heeft hier al lang mee te kampen en corona maakte dit probleem alleen maar groter. Ook de Hoge Gezondheidsraad roept op om meer in te zetten op onderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg

De combinatie van onderdompelende technologieën én metende draagbare technologieën kan het bestaande zorgaanbod verrijken. Toch is er momenteel onvoldoende kennis bij ondernemingen en zorginstellingen over het combineren van beide technologieën en daar zal dit onderzoek samen met die bedrijven verandering in brengen.   

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care is projectleider en heeft speciale aandacht voor het technologische luik. Specifiek op de integratie van de hard- en software die nodig is voor het realiseren van de biofeedback, dit inclusief signaalverwerking en algoritmeontwikkeling.                

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Mobilab & Care

Bert Bonroy

Glen Debard

Health & Care Challenges

Tom Van Daele

Tom Van Daele

Sylvie Bernaerts

369_OnderzoekAntwerpen_2048x1365

Wessel van de Veerdonk

371_OnderzoekAntwerpen_2048x1365

Marlon Vanloo

duur2

DUUR

Dit project start op 1/09/2022. 

publicaties2

PUBLICATIES

Ondersteund door

combinatielogovlaio
NL Gefinancierd door de Europese Unie_POS

Partners

Dit project is in samenwerking met het expertisecentrum Health & Care Challenges.
 
 
 

 

Contact

Bert Bonroy