wat2

WAT

Het doel van het project is een survey rond informele zorg in Vlaanderen.
Die wordt verwacht in 2021. 

doel2

DOEL

Het centraal doel van dit onderzoek is een terugkerend cijfermatig beeld te verwerven van verschillende informele zorgvormen bij Vlamingen van 18 jaar en ouder. Om veranderingen doorheen de tijd vast te stellen is het de bedoeling om dit surveyonderzoek 4 tot 5-jaarlijks te herhalen.

We richten ons hierbij op informele zorg als proces, wat betekent dat we zowel de determinanten van het verlenen en ontvangen van (potentiële) informele hulp, de actuele praktijken en gevolgen in kaart brengen.

 

onze rol2

ONZE ROL

Onze rol in het project is deze van co-promotor o.w.v. onze expertise rond mantelzorg en zorgzame buurten. Het project wordt getrokken door de UA, andere co-promotoren zijn HOGent en KULeuven. Het onderzoek kadert binnen het Steunpunt WVG waar Thomas More partner in is.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Leen Heylen

Liesbet Lommelen

duur2

DUUR

2020-2021

 
publicaties2

PUBLICATIES

 

Partners

ua
HOGENT_Logo
ku leuven

Ondersteund door

Contact

Leen Heylen

leen.heylen@thomasmore.be

+32 14 74 06 41