INSTANT staat voor INSTrumenting Aids for moNiToring compliance & health. Dit projectvoorstel werd goedgekeurd en zal binnenkort van start gaan. Wil je nog aansluiten bij de begeleidingsgroep? Dat kan, lees er hier meer over. 

INSTANT?

“Meten is weten” geldt vandaag meer dan ooit.  Bij het lopen dragen we een hartslagmeter, bij het fietsen gebruiken we onze GPS en elke stap die we zetten wordt opgemeten met de stappenteller in onze horloge. Sensoren worden dus overal gebruikt, maar wanneer het gaat over hulpmiddelen om mensen te helpen,  zoals orthesen, rolstoelen, ergotherapeutische hulpmiddelen… is er weinig informatie over het gebruik beschikbaar. 

 • Wordt elk hulpmiddel op maat wel effectief gedragen of gebruikt? 
 • En is dat op de juiste manier? 
 • Zijn er objectieve parameters die we kunnen opmeten? 
 • Kunnen we met die parameters ervoor zorgen dat het juiste hulpmiddel wordt aangemeten of in de loop van de revalidatie de juiste aanpassingen gebeuren? 
 • Kan het zitcomfort voor mensen in een rolstoel verbeterd worden door  een slim kussen met sensoren? 

 De sensoren bestaan in ieder geval, maar ze zijn daarom nog niet geïntegreerd in de hulpmiddelen. Ze worden vooral gebruikt binnen andere domeinen en de vertaling naar hulpmiddelen is niet evident. Daarom het volgende projectvoorstel: welke sensoren kunnen geïntegreerd worden in hulpmiddelen om zo een meerwaarde te geven aan de hulpverlener (arts, orthopedisch technoloog, ergotherapeut, kinesitherapeut, …) en aan de patiënt/cliënt.

Waarom deelnemen aan het project?

Voor het project INSTANT zijn we op zoek naar veschillende bedrijven uit verschillende sectoren. Zo blijven we dichtbij het werkveld en zijn we zeker dat ons project ook effectief een meerwaarde zal hebben in de praktijk. We zijn op zoek naar de volgende bedrijven om te zetelen in een begeleidingsgroep: 

Als orthopedische bedrijf kom je te weten hoe je sensoren kan inbouwen in hulpmiddelen. Zo kan je tegemoetkomen aan de vraag van artsen om de therapie en de therapietrouw op te volgen en te verbeteren. Ook kan je met behulp van sensoren objectieve parameters opmeten. Zo spoor je eventuele problemen met hulpmiddelen vroegtijdig op. Op die manier garandeer je een optimale werking van de  hulpmiddelen wat de cliënten tevreden maakt.

Als technologische bedrijf kom je in contact met klinische spelers op de markt. Je krijgt een beter zicht op de vragen die er spelen in de sector van de hulpmiddelen. Hierdoor ontstaat er voor jou een nieuwe afzetmarkt.

 

Als arts, ziekenhuis of voorziening krijg je door het project een beter inzicht in hoe je je patiënten en bewoners beter kan opvolgen, ook in de thuissituatie. Dat leidt tot betere zorg en een betere afstemming van de therapie.

 

Als patiëntenvereniging krijg je door het project een beter inzicht in de werking van het hulpmiddel en hoe je dat kan personaliseren. Eventuele problemen met hulpmiddelen kan je zo vroegtijdig opsporen, dat leidt tot een optimale werking van de hulpmiddelen.

 

What's in it for you?

Deelnemen aan de begeleidingsgroep van INSTANT heeft ook voordelen voor jouw organisatie:

 • Betrokkenheid bij een innovatief project 
 • Als eerste toegang tot de resultaten 
 • Inspraak in de projectuitvoering
 • Mogelijkheid tot netwerken en nieuwe samenwerkingen
 • Visibiliteit op websites en evenementen
 • Deelname aan workshops
 • Toegang tot een nieuwe markt 
Schrijf je daarom snel hier in om deel te nemen aan de begeleidingsgroep!

Concrete doelen

De volgende activiteiten komen aan bod in het INSTANT project: 

Vanuit het werkveld kwamen al verschillende vragen over het integreren van sensoren in hulpmiddelen. Op basis van de input van de gebruikersgroep kiezen we verschillende specifieke gevallen, de gebruikerscases. Dan verwerken we een sensor in een hulpmiddel en analyseren we de data van die sensoren om de meerwaarde van de ingewerkte sensoren te demonstreren. Op die manier krijgen we beeld van de mogelijke redenen en methodes voor het gebruik van sensoren.

Op basis van de gebruikerscases en de opgedane kennis binnen het project, ontwikkelen we richtlijnen van goede praktijk.  Zo kunnen de producenten van hulpmiddelen zelf  de juiste sensoren inwerken in hun hulpmiddelen en kunnen ze die gerichter aanpassen aan de inpasbaarheid in hulpmiddelen.

Er wordt onderzocht hoe we de samenwerking tussen technologische bedrijven en zorginstellingen kunnen vergemakkelijken om sensoren sneller en efficiënter in te zetten in de zorg. Anderzijds maken we een inschatting van de mogelijke impact van deze technologie op het zorgproces.

De kennis die opgedaan wordt tijdens het project stroomt door naar de bedrijven, patiënten, zorgverleners en opleidingen. Op die manier creëren we meer bewustzijn van de mogelijkheden van de technologie zodat potentiële toepassingen sneller geïdentificeerd en uitgewerkt kunnen worden. 

De wetenschappelijke resultaten van dit onderzoeksproject moeten bekend gemaakt te worden aan het grote publiek. Bovendien willen we een potentiële uitbereiding van het toepassingsgebied of van de  doelgroep verkennen.

Wat is TETRA?

TETRA is een programma van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties. Het project INSTANT houdt rekening met het werkveld en wordt bijgestuurd door een begeleidingsgroep van bedrijven en socialprofitorganisaties. Meer info vind je hier.

Vanuit een TETRA-project stroomt er kennis door naar een ruime doelgroep van Vlaamse ondernemingen, socialprofitorganisaties, hogeschoolopleidingen en geïntegreerde opleidingen.

 

VLAIO vraagt dat de organisaties binnen de begeleidingsgroep een stuk mee financieren voor een totaal van 7.5% van de projectbegroting. Concreet betekent dat voor de deelnemende bedrijven een bedrag tussen de 1.000€ en 5.000€ afhankelijk van de grootte en aard van de organisatie. Die bijdrage treedt pas in voege na de definitieve goedkeuring van het project door VLAIO. Een deel van deze bijdrage kan ook in natura i.p.v. cash afhankelijk van de inpasbaarheid binnen het project.

Nog vragen?

Neem gerust contact op met Tom Saey via tom.saey@thomasmore.be