wat2

WAT

Doctoraat dat zich richt naar de organisatie van de non-farmacologische en multidisciplinaire zorg in kader van hartfalen. 

doel2

DOEL

De organisatie van de non-farmacologische en multidisciplinaire zorg in kader van hartfalen in drie Europese regioin kaart brengen Namelijk de Noorderkempen in België, Maastricht in Nederland en Aken in Duitsland. 

relevantie2

RELEVANTIE

Wanneer we ouder worden, lopen we meer risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen zoals hartfalen. Het is zo dat het aantal patiënten met hartfalen toeneemt met de leeftijd en er wordt geschat dat 10% van de 65-plussers aan deze aandoening lijdt. 

Hartfalen is een chronische en complexe aandoening die vaak in combinatie met andere chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD voorkomt. Dat maakt de behandeling complex en uitdagend.

Uit onderzoek blijkt naast de medicamenteuze behandeling een multidisciplinaire aanpak en ondersteuning van zelfzorg essentieel zijn om (her)opnames te vermijden en/of uit te stellen. 

Het is dus essentieel om patiënten en/of hun mantelzorgers te educeren en te ondersteunen in zelfzorg. Op dit moment is het onduidelijk hoe die non-farmacologische en multidisciplinaire zorg georganiseerd wordt.  

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care maakte deel uit van het onderzoeksteam dat wilde onderzoeken of binnen de Noorderkempen, Maastricht, en Aken de hartfalenzorg voldoende en goede zorg kan leveren volgens de huidige richtlijnen.  

Na een eerste onderzoek van de zorgorganisatie in de drie onderzochte regio’s heeft het onderzoek zich verder ontsponnen naar een PhD-traject dat zich richt op het in kaart brengen van de non-farmacologische en multidisciplinaire zorg die op dit ogenblik versterkt wordt.  

De Europese vereniging voor Cardiologie (ESC) heeft in 2016 nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van acuut en chronisch hartfalen. Volgens de ESC maken o.a. hartfalenverpleegkundigen deel uit van het multidisciplinair team. Daarnaast stellen deze richtlijnen dat er een naadloze transitie moet zijn van zorg in het ziekenhuis naar de zorg thuis 

De Hartfalenassociatie van de ESC heeft een opleidingsprofiel opgesteld voor hartfalenprofiel. We hebben opleidingen voor hartfalenverpleegkundigen in Vlaanderen en Duitsland en de opleiding voor cardiovasculaire verpleegkundigen in Nederland vergeleken met dit Europese opleidingsprofiel. Uit deze vergelijking blijkt dat deze opleidingen elementen van het Europese opleidingsprofiel integreren, maar dat geen enkele opleiding dit profiel volledig implementeert. Daarnaast bevat elke opleiding elementen die niet aan bod komen in het Europese profiel.  

Daarnaast wordt er deelgenomen aan HeartsConnect, het lerend netwerk hartfalen dat 8 verschillende Vlaamse hartfalenprojecten in de eerste lijn verenigt. Dit lerend netwerk heeft als doel de hartfalenzorg in België te verbeteren door o.a. te streven naar meer multidisciplinaire zorg, hartfaleneducatie in de eerste lijn, terugbetaling van de test voor NTproBNP, een marker voor hartfalen in het bloed.  

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Karolien Baldewijns

Lieven De Maesschalck

duur2

DUUR

2013-2022

 
publicaties2

PUBLICATIES

Baldewijns K., Boyne J.; Rol van de hartfalenverpleegkundige: onderzoek naar organisatie hartfalenzorg in Belgische regio NoorderkempenCordiaal, 2017.

Baldewijns K., Bektas S., Boyne J., Rhode C., De Maesschalck L., De Bleser L., Brandenburg V., Knacktedt C., Devillé A., Sanders-van Wijk S., Brunner La Rocca H.P.; “Improving Knowledge Transfer to Effaciously Raise the level of Contemporary Treatment in Heart Failure (INTERACT-in-HF): Study protocol of a mixed methods study. International Journal Care Coordination, 2017.

Baldewijns K., Brunner La Rocca H.P., De Maesschalck L., Devillé A., Boyne J.: Unravelling Heart Failure nurses education; content comparison of Heart Failure nurses’ education in three European Society of Cardiology states and the Heart Failure Association Heart Failure curriculum.; Eur. J. Cardiovascular Nursing, 2019.

Partners

Ondersteund door

Contact

Karolien Baldewijns

karolien.baldewijns@thomasmore.be

+32 14 802 296