noahlogo
wat2

WAT

NOAH staat voor “NOt Alone at Home” en wil de zelfredzaamheid van oudere volwassenen ondersteunen

Het NOAH-systeem maakt gebruik van een “Internet of Things”-benadering, met speciale thuissensoren die geschikt zijn om expressieve kenmerken van dagelijkse woonactiviteiten op een niet-intrusieve manier vast te leggen. 

“Internet of Things” staat voor het geheel van slimme apparaten die via het internet met elkaar communiceren en data uitwisselen.

“Niet-intrusief onderzoek” wil hier zeggen dat er niet verregaand ingegrepen werd in de woonomgeving. 

Specifieke aandacht wordt besteed aan de bruikbaarheid, met de nadruk op gebruiksgemak en lage kosten. Sensoren worden rechtstreeks aangesloten op het Wi-Fi-netwerk thuis, zodat er geen speciale sensornetwerken nodig zijn en er geen aggregatorknooppunt nodig is.

Aan de achterkant wordt gebruik gemaakt van een commerciële cloudinfrastructuur om gegevens te verzamelen, waardoor schaalbaarheid mogelijk is en de installatiekosten thuis laag zijn. In de cloud worden technieken voor machinaal leren gebruikt om de ruwe gegevens die voortdurend van de sensoren komen, om te zetten in zinvolle informatie: trends, anomalieën, waarschuwingen.

Het systeem is inherent adaptief en werkt niet met vooraf gedefinieerde drempels of bandbreedtes. Door een gebruikersgerichte aanpak te volgen, worden specifieke apps ontworpen voor de eindgebruiker en de zorgverleners. Een controledashboard wordt beschikbaar gesteld voor zorgsystemen, om integratie van NOAH-diensten in de huidige zorgpraktijk mogelijk te maken.

 

doel2

DOEL

Het doel is innovatieve technieken te ontwikkelen voor continue monitoring, gebaseerd op thuissensoren en op geavanceerde data-analysetechnieken.

Door het monitoren van gedragskenmerken in dagelijkse woonactiviteiten worden per gebruiker specifieke activiteitenprofielen opgesteld. Veranderingen (abrupt of langzaam), mogelijk gerelateerd aan gezondheids- of welzijnsproblemen, kunnen zo volledig automatisch worden gedetecteerd. Zo hoeft de  zorgverlener de sensorgegevens niet meer  te interpreteren.

Gedifferentieerde feedback wordt gegeven aan de eindgebruiker, de zorgverlener en het zorgsysteem.

relevantie2

RELEVANTIE

Door technologie (sensoren, Internet of Things, Machine Learning,…) krijgen we zicht op hoe ouderen zich gedragen en hen in staat te stellen om hun dagelijkse activiteiten zelf te beheren.

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care trad op als onderzoekspartner voor technologie-ontwikkeling voor het monitoren van zelfredzaamheid en uittesten van de sensoren en datacommunicatie in het Mobilab & Care Experience lab en in de Belgische pilot fase. Het Experience Lab is een simulatie-omgeving voor assisted living. We werkten er aan de testen en de vrijgave van de sensoren en het data pad. 

Mobilab & Care was bij zowel de technische ontwerpfasen (met bijzondere aandacht voor interdisciplinair onderzoek in gedragsanalyse) als in de validatie- en exploitatiefasen.

LiCalab werd gevraagd om methodologische ondersteuning te bieden met betrekking tot de interactie met eindgebruikers in de verschillende onderzoeksfasen en het beheren van de Belgische pilootsite.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Marc Mertens

Glen Debard

duur2

DUUR

2016 – 2019

 
publicaties2

PUBLICATIES

The NOAH project: Internet of Things supporting seniors’ independent life” at AmI-2019, the 2019 European Conference on Ambient Intelligence, Rome, Italy, November 13-15, 2019

Partners

  • University of Parma (Italie., projectco-ordinator)
  • AICOD s.r.l. (Italie)
  • PROGES s.c.a.r.l. (Italie)
  • Transilvania University of Brasov (Roemenie)
  • VISION SYSTEM s.r.l.(Roemenie)
  • University of Applied Sciences FH Joanneum (Oostenrijk)
  • Artz und Labor EDV A. Günzberg GmbH (Oostenrijk)

Ondersteund door