passion antw
wat2

WAT

PASSION-HF wil het huidige zorgsysteem rond hartfalen veranderen. Daarom ontwerpen betrouwbare experts binnen het project een doctor-at-home app die de patiënt 24/7 persoonlijk begeleidt. Met die virtuele arts kunnen patiënten met hartfalen hun zorg in eigen handen nemen.

Het Europese Interreg NWE project staat onder leiding van het Academisch ziekenhuis Maastricht en ontwikkelt samen met Mobilab & Care en zeven andere klinische en technologische internationale partners een zelflerende en ondersteunende e-coach.

doel2

DOEL

Het doel is om het huidige systeem in de zorg rond hartfalen om te gooien. Tot nu toe wordt er altijd reactief gehandeld: de patiënt voelt zich niet goed, gaat naar het ziekenhuis en laat zich daar behandelen. Met de doctor-at-home app zal er niet reactief, maar preventief gewerkt kunnen worden. De virtuele arts staat altijd klaar, houdt alle info bij en kan op die manier erger voorkomen. De patiënt krijgt met de app ook zijn eigen zorg mee in handen en wordt steeds persoonlijk begeleid. Bovendien wil PASSION-HF ervoor zorgen dat zorg voor patiënten met hartfalen kwalitatief hoog blijft en is volledig gebouwd op wetenschappelijke evidentie.

passion
Op de app zal de patiënt kunnen nakijken of hij zijn medicatie genomen heeft en kan hij zijn beweging registreren. Wanneer er een probleem is, kan hij de virtuele arts (hier "Bibby") raadplegen. Die verwijst hem indien nodig door naar een fysieke arts.
relevantie2

RELEVANTIE

Hartfalen zijn een van de meest voorkomende chronische ziektes in Noord-West Europa. Vandaag lijden meer dan 3,6 miljoen mensen binnen dat gebied aan hartfalen en in 2025 zullen dat er meer dan 5 miljoen zijn door de vergrijzing.

Het probleem is dat zorg voor een patiënt met hartfalen erg veel kost en dat die zorg momenteel enkel verleend wordt door professionals. Door het stijgende aantal hartfalenpatiënten zal die kost alleen maar oplopen en zullen de zorgverleners het aantal patiënten niet meer aankunnen. Om kwalitatieve zorg voor deze chronische ziekte te kunnen garanderen, moet er dus een verandering komen in het huidige zorgsysteem en dat wil PASSION-HF mee verwezenlijken.

De patiënten zelf mee laten instaan voor hun zorg zou een oplossing kunnen zijn, maar die mogelijkheid wordt momenteel nog onvoldoende ondersteund. De huidige eHealth-applicaties vervangen de zorg niet, staan op zichzelf of zijn slechts extraatjes. De app van PASSION-HF is daar heel anders in: de app zal patiënten 24/7 bijstaan in hun zelfzorg en het nemen van beslissingen ondersteunen.

Het gaat hier niet om een simpele app, maar om een op onderzoek gebaseerde, betrouwbare  virtuele arts die constant geëvalueerd en aangepast wordt door zowel medische als technische experts. De app is gebaseerd op artificiële intelligentie waardoor het dus leert van elke situatie en zich steeds aanpast aan de noden van de patiënt. Toch werd er ook ingezet op aantrekkelijkheid waardoor patiënten gemotiveerd zijn om de virtuele arts te raadplegen. Wanneer de virtuele arts het nodig acht, kan hij of zij de patiënt doorverwijzen naar een fysieke arts.

De doctor-at-home app zal de zorgkosten drukken zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg van de hartfalenpatiënt.

onze rol2

ONZE ROL

In samenwerking met de andere technische partners zorgt Mobilab & Care voor het vastleggen van de functionele krijtlijnen van het platform en de uitwerking van de technische architectuur of infrastructuur. Daarnaast neemt Mobilab & Care als platform-architect de coördinatie van de verschillende systeem-integratoren op zich, waarbij de uitbouw van het platform. In de rol van business process analist werkt M&C actief mee aan de implementatie van verschillende beslissingsmodellen als onderdeel van het computergestuurd klinische denken en beslissen. Mobilab & Care is bovendien verantwoordelijk voor de grafische en functionele vormgeving naar de zorgverlener toe. Verder coördineert Mobilab & Care de communicatie voor het project. 

toekomst2

TOEKOMST

Het maken van een communicatiestrategie leidde al tot een website en een aantal publicaties. Op vlak van techniek werd er gekozen voor een decision support system. Mobilab & Care nam het initiatief om daarvoor de architectuur te ontwerpen. Tegelijkertijd werd er ook al een proces opgezet om alle beschikbare wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen voor medicatie om te zetten naar een computergestuurd denkend systeem. Dat vormt de motor van het systeem ter ondersteuning van de cardioloog en de patiënt.

Momenteel wordt er een eerste testproduct ontwikkeld dat in een volgende fase in een klinische internationale studie getest zal worden.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Lieven De Maesschalck

Marc Mertens

Karolien Baldewijns

Romy Sels

Kurt De Wit

duur2

DUUR

06/2018-12/2023

 
publicaties2

PUBLICATIES

Ski CF, Zippel-Schultz B, De Maesschalck L, Hoedemakers T, Schuett K, Thompson DR, Brunner La-Rocca H-P. COVID-19 shapes the future for management of patients with chronic cardiac conditions DIGITAL HEALTH 7:3 pages Article number ARTN 2055207621991711 01 Feb 2021 (Journal article

Baldewijns K, Boyne J, Rhode C, De Maesschalck L, Devillé A, Brandenburg V, Bektas S, Brunner-la-Rocca H-P. Heart Failure education: patients and professionals point of view. A substidy of the INTERACT-in-HF study Heart Failure 2020, Barcelona Spain, 23 May 2020 – 26 May 2020. European Journal Of Heart Failure. Wiley. 15 Jun 2020 (Conference Proceeding)

Barrett M, Boyne J, Brandts J, Brunner-La Rocca H-P, De Maesschalck L, De Wit K, Dixon L, Eurlings C, Fitzsimons D, Golubnitschaja O, et al. Artificial intelligence supported patient self-care in chronic heart failure: a paradigm shift from reactive to predictive, preventive and personalised care EPMA JOURNAL 10(4):445-464 22 Nov 2019 (Journal article

Partners

Universitycollegedublin
uniklinik aachen
sananet
queen's universitu belfast
nurogames
exploris

Ondersteund door

image

Contact