revalutionlogo
wat2

WAT

In 2016 werd het postrevalidatiecentrum REVAlution geopend. Hier zijn mensen die klaar zijn met revalideren nog steeds welkom om te blijven oefenen. Ons team blijft ondersteuning bieden op mentaal en fysiek vlak. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologieën.

Bovendien zijn er ook heel wat diensten aanwezig in het centrum die een link hebben met de revalidatie: een kleermaker om aangepaste kledij te maken, een verzekeringsspecialist, een fietsenmaker … Er bestaat dus een heel systeem rond de revalidatie.

Het revalidatieaanbod focust op mensen met een neurologische aandoening, dwarslaesiepatiënten, CVA-patiënten, orthese- en prothesepatiënten, mensen met multiple sclerose…

doel2

DOEL

Dit project omvat drie grote doelstellingen:

Ten eerste wilden we een postrevalidatiecentrum bouwen.

Ten tweede zetten we longitudinaal onderzoek op. Dat wil zeggen dat we alle personen die stappen met een exoskeleton driemaandelijks opvolgen.

Ten derde bouwen we een ecosysteem uit rond het centrum. Daarmee bedoelen we het hele systeem van diensten en ondersteuning rond het centrum. Het gaat om meer dan het revalideren op zich. 

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care voert als partner van REVAlution veel onderzoek uit in test-, praktijk- en innovatiefases. Zo worden alle personen die stappen met een exoskeleton driemaandelijks opgevolgd. We bekijken dan onder andere de levenskwaliteit, participatie, medicatiegebruik, doktersbezoek …

Daarnaast zet Mobilab & Care zijn schouders onder de uitbouw van een ecosysteem. Hiervoor zijn co-creatiesessies opgezet in samenwerking met Licalab en Voka. Dat leidde intussen al tot twee zijtrajecten: eentje in chronische wondzorg en eentje in het gebruik van virtual reality bij de revalidatie.

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Lieven De Maesschalck

Tessa Delien

Koen Janssens

Koen Janssens

Joeri Verellen

duur2

DUUR

02/02/2017 –  28/02/2020

 

Partners

Ondersteund door

Contact

Lieven De Maesschalck

lieven.demaesschalck@thomasmore.be

+32 14 74 06 60