wat2

WAT

Zes organisaties in België gingen aan de slag met het Tubbe-model. Binnen dit project werden die organisaties gedurende het piloottraject op verschillende momenten en manieren geëvalueerd. 

Het Tubbe-model is een organisatie- en managementmodel dat al enkele jaren met succes wordt toegepast in verschillende woonzorgcentra in een landelijke gemeente, Tjörn, in West-Zweden. Het model zet in op een aantrekkelijke en aangename plaats waar ouderen hun leven ten volle kunnen leven.  

Concreet zet het model in op relatiegerichte zorg. Het doel is de organisatie zo te veranderen opdat ouderen empowered worden en ze invloed hebben op het dagdagelijks leven en een betekenisvolle rol krijgen. Relatiegerichte zorg geeft tevens het personeel meer verantwoordelijkheid. Het organisatiemodel wordt als het ware op zijn kop gezet.

doel2

DOEL

De doelstelling van dit evaluatieonderzoek was om niet alleen na te gaan of het Tubbe-model, toegepast in de Belgische (semi-)residentiële ouderenzorg in België, tot meer kwaliteitsvolle ouderenzorg leidde, maar ook hoe en waarom 

Belangrijk om mee te geven is dat er geen kant- en klaar stappenplan bestaat voor het Tubbe-model. Het gaat om een visie die al doende en via vele kleine en grote interventies in de werking van de organisatie verweven raakt. De zes organisaties doorliepen elk, op maat van hun organisatie en hun tempo, dit proces.  

onze rol2

ONZE ROL

Het evaluatierapport kan als een foto van de pilootpraktijken na anderhalf jaar piloottest beschouwd worden. Het geeft een blik op de eerste tussentijdse ervaringen van de pilootpartners binnen het proces dat ze al doorliepen en nog steeds aan het doorlopen zijn. Op die manier legt het rapport succesfactoren, voorwaarden tot en mogelijke drempels bij het invoeren van het Tubbe-model in de Belgische ouderenzorg bloot. We bevroegen de pilootpraktijken op twee tijdsmomenten aan de hand van een enquête, diepte-interviews en focusgroepen. 

Algemeen wijzen de resultaten van dit evaluatieonderzoek naar het invoeren van het Tubbe-model in de praktijk op een positieve tendens in de betrokken woonzorgorganisaties. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een hechtere band. Dat positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot deel van het personeel en dat is het sterkst in de organisaties waar het Tubbe-model echt in het DNA van de organisatie is geslopen. Dat betekent niet dat heel het organisatiemodel omgedraaid is.  

De grootste uitdaging lijkt zich te situeren in de tussenlaag van het personeel. Enkel wanneer die werkelijk inspraak en het mandaat krijgen om samen met de bewoners te bouwen aan een gemeenschap waar men het leven samen ten volle kan leven, zien we een ommezwaai in het organisatiemodel. Wanneer dat lukt, bevestigen de resultaten het potentieel van het model om in de toekomst nog meer in te zetten op relatiegerichte zorg om op die manier bij te dragen aan een kwaliteitsvolle ouderenzorg. 

Het onderzoek resulteerde in een handleiding en een begeleidend filmpje uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting. 

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Leen Heylen

Karolien Baldewijns

duur2

DUUR

2017-2019

 
publicaties2

PUBLICATIES

Het evaluatierapport kan als een foto van de pilootpraktijken na anderhalf jaar piloottest beschouwd worden. 

Ondersteund door

Koning Boudewijnstichting  

Contact

Leen Heylen

leen.heylen@thomasmore.be

+32 14 74 06 41