werken na hersenletsel
wat2

WAT

Terugkeren naar de arbeidsmarkt met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het is niet evident. In dit project willen we ervoor zorgen dat meer werkenden en werkzoekenden met een NAH hun werk (terug) oppakken en het ook volhouden op een duurzame manier.

doel2

DOEL

We willen met dit project meer mensen met een NAH op een duurzame manier laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. Daarom hebben we drie doelen.

  1. We willen een draaiboek uitwerken voor arbeidsgerichte revalidatie in Vlaamse zorginstellingen. Dat draaiboek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
  2. Een tweede doel is om de communicatie te versterken tussen zorg- en werkprofessionals én de persoon met NAH. Zo willen we de samenwerking optimaliseren.
  3. Ten derde willen we binnen dit project ook zinvolle beleidsaanbevelingen formuleren.
relevantie2

RELEVANTIE

De federale en Vlaamse overheid zetten al enkele jaren in op het re-integreren van werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld na een NAH.

Door onzichtbare beperkingen blijft het voor personen met een NAH tot op vandaag een uitdaging om (terug) in te stromen in de arbeidsmarkt en daar ook te blijven. Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de beroepsactieve personen met NAH (terug) gaat werken.

Daarnaast is de instroom van personen met NAH vaak slechts tijdelijk. Daar willen we met dit project verandering in brengen.

onze rol2

ONZE ROL

Mobilab & Care vormt samen met Health & Care Challenges het onderzoeksteam. 

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Tessa Delien

duur2

DUUR

01/02/2021 – 31/12/2022

 
publicaties2

PUBLICATIES

Ondersteund door

esf

Contact

Partners